Osoba poruszająca się na wózku może z powodzeniem samodzielnie korzystać z łazienki. Zarówno z toalety, jak i brać kąpiel lub Read More

Siedzisko to przede wszystkim możliwość kąpieli lub wzięcia prysznica. Najczęściej spotkamy więc tego rodzaju rozwiązania do naszej łazienki. Siedziska montowane Read More

Aby osoba niepełnosprawna miała możliwość sprawnego poruszania się w łazience, powinna być ona odpowiednio przystosowana do jej potrzeb i możliwości. Read More

Łazienka dla osób niepełnosprawnych powinna być przede wszystkim odpowiednio zaplanowana, aby zapewnić osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim możliwość swobodnego Read More