Osoby niepełnosprawne wymagają odpowiedniego wsparcia. Czasem chodzi o podanie ręki przez drugiego człowieka, a innym razem konieczne jest posiadanie i Read More

Łazienka dla osób niepełnosprawnych powinna być przede wszystkim odpowiednio zaplanowana, aby zapewnić osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim możliwość swobodnego Read More

Niepełnosprawność ruchowa nie oznacza braku samodzielności, a wręcz przeciwnie większość osób ile tylko możliwe chce wykonywać samodzielnie. Oczywiście dużym problemem Read More